top of page

Kleuterschool Laak
De Kleine Reus

Op een dag kwam er een Reusje aan ons schooltje in Laak voorbij. Stopte even aan de schoolpoort en riep ineens heel blij…
Laat mij, laat mij, laat mij erin want ik heb zo’n vreselijke zin. Om met jullie op weg te gaan, laat me alsjeblief niet staan.
Onze juf ging toen eens kijken. Wat voor ventje staat nu daar? Met een petje, korte broek en kleine laarsjes aan. Reusje,Reusje kom erbij en bezoek de website van onze school “ De Kleine Reus” mijn idool !
 Samen groeien wij hier stap voor stap tot een Kleine Reus!

 

Zinvol leren en leven,

In dialoog en met eerbied voor iedereen.

Niemand valt uit de boot, ieders talenten benutten.

Vakkundig.

Overtuigd van ieders groeikansen.

Liefdevol voor iedereen om ons heen.

                                

Levensecht en zelf ontdekkend leren.

Eigen identiteit.

Ruimte voor verandering.

Een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Nooit opgeven.

                                  

Leven met oog en oor voor elkaar.

Een weg zoekend naar zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

Verfrissend en vernieuwend.

Een positief , veilig school- en klasklimaat creëren

Navigerend in een kleurrijke wereld

                                  

Gastvrij met respect voor waarden en groeikansen voor iedereen.

Elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Liefdevol met iedereen om ons heen.

Open voor geloof  in dialoog met elkaar.

Verbondenheid op een vriendelijke en open manier.

Een warm , hartelijk en hecht schoolteam.

Nooit “af”.

Directeur: Vanhout Wendy en Ruyters Els

Wendy en Els.jpg

Schooluren

De school is open van 8.25u tot 15.30u. De lessen beginnen stipt om 8.40u en eindigen om 15.15u.

Voormiddag: Beginnen de lessen om 8.40u en eindigen om 12.15u

Namiddag: Beginnen de lessen op 13.20u en eindigen op 15.15u

Het toezicht door de leerkrachten begint ’s morgens om 08.25u

Na de lessen is er toezicht tot 12.30u op woensdag en tot 15.30u op de andere dagen. Kinderen die dan nog niet afgehaald zijn, gaan naar de buitenschoolse opvang (van 7.00 u. tot 18.00 u.) Voor info kan je bellen naar Sofie Neyt  011/ 49.20.00

​Kalender vakantiedagen schooljaar 2022/2023

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen op donderdag  1 september 2022

Vrije dagen van het eerste trimester

Maandag 26 september 2022 : Lokale verlofdag

Herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 06 november 2022
Woensdag 19 oktober 2022: Lokale verlofdag
Vrijdag  11 november 2022 : Wapenstilstand

Kerstvakantie

Van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 08 januari 2023

Vrije dagen van het tweede trimester
Vrijdag 03 februari 2023: Pedagogische studiedag

Krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023: Lokale verlofdag

Paasvakantie

Van maandag 03 april 2023  tot en met zondag 16 april 2023

Vrije dagen van het derde trimester

Maandag 1 mei 2023: Feest van de Arbeid
Woensdag 17  mei 2023: Pedagogische studiedag

Donderdag 18 mei 2023: Hemelvaartsdag

Vrijdag 19 mei 2023: Brugdag

Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag 

vrijdag  30 juni 2023  tot 12u15: Laatste schooldag

De zomervakantie vangt aan op zaterdag  1 juli 2023

Schoolreglement


Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

bottom of page