Kleuterschool Laak

De Kleine Reus

Op een dag kwam er een Reusje aan ons schooltje in Laak voorbij. Stopte even aan de schoolpoort en riep ineens heel blij…
Laat mij, laat mij, laat mij erin want ik heb zo’n vreselijke zin. Om met jullie op weg te gaan, laat me alsjeblief niet staan.
Onze juf. ging toen eens kijken. Wat voor ventje staat nu daar? Met een petje, korte broek en kleine laarsjes aan. Reusje,Reusje kom erbij want vandaag vieren wij de nieuwe website van onze school “ De Kleine Reus” mijn idool !
Visie


We zijn een zelfstandige, katholieke en kindvriendelijke kleuterschool die geborgenheid onder de kerktoren wil aanreiken.  Wij streven verbondenheid met ouders na door informatie te geven en activiteiten met ouders te plannen.

Wij willen extra aandacht schenken aan kinderen met specifieke zorgbehoeften.

We laten de kleuters kennismaken met en bewust worden van verschillende waarden: o.a. respect, eerlijkheid, waardering, eerbied, vriendschap, dankbaarheid, beleefdheid, gelijkwaardigheid en vergevingsgezindheid.

Ons team tracht die waarden voor te leven en door te geven aan de kleuters. Dit houdt dan ook in dat wij respect hebben voor de gebruiken en gewoonten van een andere geloofsovertuiging of levensstijl.

Directeur: Vanhout Wendy

Schooluren

De school is open van 8.25u tot 15.30u. De lessen beginnen stipt om 8.40u en eindigen om 15.15u.

Voormiddag: Beginnen de lessen om 8.40u en eindigen om 12.15u

Namiddag: Beginnen de lessen op 13.20u en eindigen op 15.15u

Het toezicht door de leerkrachten begint ’s morgens om 08.25u

Na de lessen is er toezicht tot 12.30u op woensdag en tot 15.30u op de andere dagen. Kinderen die dan nog niet afgehaald zijn, gaan naar de buitenschoolse opvang (van 7.00 u. tot 18.00 u.)

​Kalender vakantiedagen schooljaar 2019/2020

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen op maandag 2 september 2019

Vrije dagen van het eerste trimester

Maandag 30 september 2019 : Lokale verlofdag

Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019
Maandag 11 november: Wapenstilstand

Vrijdag 6 december 2019: Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2019

Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 5 februari 2020: Lokale verlofdag

Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 29 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020: Pedagogische studiedag

Paasvakantie

Van maandag 06 april 2020  tot en met zondag 19 april 2020

Vrije dagen van het derde trimester

Vrijdag  01 mei 2020: Feest van de arbeid
Woensdag 20 mei 2020: Lokale verlofdag

Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaartsdag

Vrijdag 22 mei 2020: Brugdag

Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag 

dinsdag  30 juni 2020: Laatste schooldag

De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020

Schoolreglement


Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

© 2017 De Kleine Reus

Kerkhofstraat 90, 3530 Houthalen (Laak)

Tel. 011/60 64 94

E. directie.dekleinereus@gmail.com

Delen op Facebook